Zásady ochrany osobních údajů
ČÁST A: Nová verze (účinná od 25. května 2018)
(Aktualizováno dne 24. května 2018)

Obsah

A. SBĚR INFORMACÍ ..
B. POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ..
C. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
D. PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ..
E. COOKIES.
F. MINORS.
G. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
H. ZMĚNY TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ..
I. NÁVŠTĚVNÍCI Z EVROPSKÉ UNIE ..
Právní základ pro zpracování dat.
Mezinárodní přenos osobních údajů.
Vaše práva.
J. JAK SE ZKONTAKTUJETE S NÁMI.

ROSEBELLE.CZ (společně dále jen „Stránky“) uznávají význam soukromí, jakož i
význam zachování důvěrnosti osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních
údajů se vztahují na všechny naše produkty a služby a stanoví, jak
shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace týkající se uživatelů
těchto stránek. Tyto zásady ochrany soukromí platí také pro používání našich
služeb a produktů prostřednictvím mobilního zařízení, a to buď
prostřednictvím mobilních aplikací nebo webů optimalizovaných pro mobilní
zařízení.

Veškeré výrazy s velkými písmeny, které nejsou v tomto dokumentu definovány,
budou mít významy, které jim byly připsány v Podmínkách použití stránek.

A. SBĚR INFORMACÍ
Vaše soukromí je pro nás důležité a podnikli jsme kroky k tomu, abychom
zajistili, že od vás nebudeme shromažďovat více informací, než je nezbytné
pro poskytnutí našich služeb a ochranu vašeho účtu:
* Informace, včetně uživatelského jména, adresy, telefonního čísla a
e-mailové adresy, budou shromažďovány v okamžiku registrace uživatelů na
webových stránkách. Pokud registrujete účet rosebelle prostřednictvím
sociálních mediálních platforem, jako je Facebook nebo Twitter, můžeme na
těchto platformách shromažďovat jméno účtu a profilovou fotku.

Pokud se rozhodnete odpovědět na naše doplňkové dotazníky pro
registrované členy, můžeme také shromáždit rodinný stav, státní příslušnost,
pohlaví, datum a / nebo rok narození, roční příjem, měsíční výdaje a
uživatelské preference. Pokud nechcete poskytovat takové informace, nebude
to mít vliv na naše služby a produkty.
* Pokud jste registrováni jako prodejce nebo poskytovatel služeb,
kromě výše uvedených informací můžeme také shromáždit vaše identifikační
údaje, daňové registrační číslo a informace o vaší firmě, například
informace o vaší obchodní licenci.
* Pokud jste úspěšně certifikovali rosebelle jako blogger nebo
ovlivňující společnost, kromě výše uvedených informací můžeme také
shromáždit vaše živá videa, vaše jména sociálních mediálních účtů a fotky
profilu a příspěvky či komentáře členů.
* Pokud se obrátíte na náš zákaznický servis, můžeme s námi zaznamenat
svou konverzaci a shromáždit další informace k ověření vaší totožnosti.
* V souvislosti s jakýmikoli transakčními a platebními službami nebo
službami v rámci našich systémů ochrany kupujících budou informace, včetně,
ale nikoliv výhradně, čísla bankovních účtů, fakturačních a dodacích
informací, čísel kreditních a debetních karet, data vypršení a bezpečnostní
kód a informace o sledování z šeků nebo peněžní příkazy mohou být sbírány za
účelem usnadnění prodeje a nákupu, jakož i vypořádání kupní ceny produktů
nebo služeb uskutečněných nebo pořízených prostřednictvím těchto webů.
* Zaznamenáváme detaily aktivit uživatelů na stránkách. Informace
týkající se těchto transakcí (včetně, ale bez omezení na typy a specifikace
zboží, informace o cenách a dodávkách, případné záznamy o sporech a veškeré
informace zveřejněné v jakémkoli diskusním fóru) se mohou shromažďovat,
pokud jsou transakce prováděny nebo usnadněny prostřednictvím Stránky.
* Čas od času shromažďujeme informace o našich uživatelích a
potenciálních uživatelích během obchodních výstav, průmyslových akcí a
dalších funkcí. Informace, které můžeme shromáždit v těchto událostech,
zahrnují jméno uživatele, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou
adresu.
* Zaznamenáváme na našich platformách aktivity nákupu a prohlížení
uživatelů, včetně IP adres, vzorů procházení, vzorů chování kupujících a
informací o zařízení. Kromě toho shromažďujeme statistické informace o
stránkách a návštěvnících webů, mimo jiné IP adresy, prohlížečový software,
operační systém, atributy softwaru a hardwaru, navštívené stránky, počet
návštěv a jedinečných návštěvníků.

Některé údaje, které shromažďujeme, mohou být definovány jako osobní údaje
podle příslušného zákona o ochraně údajů („osobní údaje“).

Abychom mohli uživatelům poskytovat naše služby a produkty, uživatelé
potřebují poskytnout určité kategorie dat (které mohou zahrnovat osobní
údaje), jako je uživatelské jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová
adresa. Jsou-li požadovány určité údaje, budeme vás informovat v době sběru.
V případě, že uživatelé neposkytnou dostatečné údaje označené podle potřeby,
nemusí být možné dokončit registrační proces nebo poskytnout určité produkty
nebo služby.

B. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromažďujeme a používáme k následujícím účelům:

* ověření vaší identity;
* ověření způsobilosti k registraci jako uživatel webu nebo stát se
bloggerem nebo ovlivňovatelem stránek;
* zpracovávání vaší registrace jako uživatele, poskytnutí
přihlašovacího ID pro webové stránky a vedení a správu vaší registrace;
* poskytovat zákaznický servis a reagovat na vaše dotazy, zpětné
vazby, nároky nebo spory;
* usnadnění komunikace mezi kupujícími a prodávajícími na stránkách,
zpracování transakcí a plateb, posouzení žádostí o předčasné stažení z
prodejců a poskytování služeb doručení;
* posuzování bezpečnostních rizik a transakčních rizik členů,
odhalování a předcházení podvodům a dalším bezpečnostním incidentům;
* přizpůsobení komunikace s vámi na základě vašich záznamů o
prohlížení, informací o zařízeních, které jsme shromáždili, a historie
objednávek a provedení výzkumu nebo statistické analýzy s cílem zlepšit
obsah a uspořádání webů a zlepšit nabídku a služby našich produktů, včetně
například pomocí anonymizovaných dat pro účely strojního učení;
* identifikovat, vyvíjet a uvádět na trh produkty a služby, o kterých
se domníváme, že si budete vážit, včetně všech prohlížečů a zařízení, v
souladu s platnými zákony. Soubory cookie nebo jiné podobné technologie
mohou být použity k tomu, aby vám poskytovaly reklamu založenou na vašich
aktivitách a zájmech procházení (viz část E. COOKIES níže). Pokud
požadujeme příslušné právní předpisy, vyžádáme si váš souhlas před odesláním
komunikace pro marketingové účely; a

Vaše osobní údaje můžeme také použít k jiným účelům, které nejsou
neslučitelné s účely, které jsme vám sdělili (např. Účely archivace ve
veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo statistické
účely), pokud to dovoluje příslušná zákonů o ochraně údajů.

C. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžeme zveřejňovat a předávat své osobní údaje našim partnerům a
poskytovatelům služeb, kteří jsou nám zabráni, aby nám mohli poskytovat
služby nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely (v rámci nebo
mimo jurisdikci subjektu rosebelle, který je správcem) popsanou v těchto
Zásadách ochrany osobních údajů nebo sdělená vám při shromažďování osobních
údajů. Mezi příklady těchto partnerů nebo poskytovatelů služeb patří:

* naši obchodní partneři (například aby vám poskytli slevy nebo
nabídky, které vás mohou zajímat);
* marketingové platformy jako Google, Twitter, Facebook, Instagram a
VKontakte a poskytovatelé analytických služeb týkajících se chování
uživatelů s cílem přizpůsobit obsah, který vidíte při návštěvě našich webů.
Tyto marketingové platformy mohou kombinovat informace, které shromažďují na
našich webových stránkách, s údaji na jejich platformách a údaji, které
shromažďují z jiných webových stránek nebo z jiných zdrojů, aby mohli
provádět cílenou reklamu. Činnosti těchto marketingových platforem třetích
stran se řídí vlastními zásadami ochrany osobních údajů, nikoliv s těmito
zásadami ochrany soukromí.
* poskytovatelům platebních služeb, kteří mají pomoc při placení za
transakce nebo při poskytování služeb pro prodejce. Činnosti poskytovatelů
platebních služeb mohou být řízeny vlastními zásadami ochrany osobních
údajů, nikoliv s těmito zásadami ochrany osobních údajů;
* poskytovatelé hodnocení úvěrového rizika, aby provedli posouzení
rizik prodávajícím, aby zjistili, zda může být prodávajícímu povoleno
provést zálohu;
* logistickí partneři pro poskytování doručovacích služeb pro
kupující, včetně vrácení a výměny výrobků a skladování pro prodejce;
* colní úřady pro účely celního odbavení;
* poskytovatelé služeb cloud computing poskytovat služby ukládání
cloud;
* poskytovatelé záručních služeb poskytovat záruční služby;
* poskytovatelé služeb zákazníkům, kteří poskytují poprodejní služby;
a
* poskytovatelé kontrolních služeb pro posuzování bezpečnosti účtů
členů a transakčních rizik.

Tito poskytovatelé služeb musí dodržovat naše požadavky na ochranu osobních
údajů a zabezpečení a smí používat pouze vaše osobní údaje v souvislosti s
výše uvedenými účely, a nikoliv pro své vlastní účely.

Pro výše uvedené účely můžeme sdílet vaše osobní údaje s přidruženými
společnostmi ve skupině rosebelle a / nebo jejich určenými poskytovateli
služeb, které tvoří skupinu společností, které provozují přední online a
mobilní trhy v oblasti spotřebitelského a obchodního obchodu, stejně jako
cloud computing a další služby.

Pokud se domníváme, že je nutné dodržovat platné zákony nebo vykonávat,
zakládat nebo obhajovat naše zákonná práva nebo chránit vaše životně
důležité zájmy nebo jiné osoby, můžeme také zveřejnit a předat vaše osobní
údaje našim profesionálním poradcům, orgánům činným v trestním řízení ,
pojišťovny, vládní a regulační a jiné organizace nebo jinak, jak to vyžadují
nebo povolují platné zákony.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit skutečnému nebo potenciálnímu kupujícímu
(a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakýmikoliv skutečnými nebo
navrhovanými nákupy, fúzí nebo akvizicí jakékoliv části našeho podnikání za
předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní
údaje pouze pro účely popsané v této Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit jiné osobě s vaším souhlasem s jejich
zveřejněním

Vaše osobní údaje si ponecháme, dokud budeme pokračovat v legitimní obchodní
potřebě, například k tomu, abychom Vám poskytli služby nebo produkty, nebo
pokud je to požadováno nebo povoleno příslušnými zákony, jako jsou daňové a
účetní zákony.

Informace, které předkládáte Stránkám k publikaci, mohou být zveřejněny na
webových stránkách, a proto mohou být přístupné všem uživatelům internetu.
Měli byste být opatrní při rozhodování o tom, jaké informace nám předkládáte
k publikaci.

Souhrnné nebo anonymizované údaje můžeme poskytnout třetím stranám, ale
pokud tak učiníme, informace, které sdílíme, jsou ve zrušeném formátu, který
vás osobně neidentifikuje.

Založili jsme vztahy s dalšími stranami a webovými stránkami, abychom vám
nabídli výhody produktů a služeb, které nenabídeme. Nabízíme vám přístup k
těmto stranám a jejich webovým stránkám, a to buď prostřednictvím odkazů na
tyto weby z našich webů, nebo prostřednictvím webových stránek „co-branded“,
ve kterých my i ostatní strany sdílí stejný vyhledávač jednotných zdrojů
(URL), doménu jméno nebo stránky v rámci názvu domény v Internetu. V
některých případech můžete být požádáni o zaslání osobních údajů k
registraci nebo o žádost o produkty nebo služby poskytované těmito třetími
osobami nebo partnery se společnou značkou. Tyto zásady ochrany osobních
údajů se nevztahují na tyto stránky třetích stran ani na stránky se
značkovými značkami. Zásady ochrany osobních údajů těchto jiných stran se
mohou lišit od těch, které máme, a nemáme žádnou kontrolu nad informacemi,
které předáte těmto třetím stranám.

D. PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle platných zákonů můžete mít práva na přístup k osobním údajům, které
uchováváme, a další práva. Pokud jste návštěvníkem z Evropské unie,
podívejte se prosím do oddílu I. NÁVŠTEVNÍCI Z EVROPSKÉ UNIE níže pro více
informací.

Pokud požádáte v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy o
informace, můžeme vám účtovat poplatek za zpracování jakékoli žádosti o vaše
osobní údaje.

E. COOKIES

Používáme „cookies“ k ukládání konkrétních informací o vás a sledování
vašich návštěv stránek, ať už prostřednictvím výpočtů, nebo prostřednictvím
mobilního zařízení. Není neobvyklé, že webové stránky používají soubory
cookie ke zlepšení identifikace svých návštěvníků

„Cookie“ je malé množství dat, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče a
uloženy na pevném disku vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pokud
cookie neaktivujete nebo nevymažete, při každém použití stejného prohlížeče
nebo mobilního zařízení pro přístup k webovým stránkám budou naše webové
servery informovány o vaší návštěvě webů a následně budeme mít znalost vaší
návštěvy a vzor vašeho použití. Soubory cookie nám umožňují zapamatovat si
vaše informace, abyste je nemuseli opakovat při každém použití stránky.

Navíc používáme soubory cookie ke správě zabezpečení našich webů, abychom
shromažďovali informace o používání uživatelů; prozkoumat vzory návštěvníků
a provádět reklamu založenou na zájmu; pomáhat našim partnerům sledovat
návštěvy návštěvníků stránek a zpracovávat objednávky; a sledovat pokrok a
účast na propagačních akcích.

Pro výše uvedené další účely můžete určit, zda a jak bude soubor cookie
akceptován konfigurací nastavení ochrany osobních údajů prohlížeče, který
používáte pro přístup k webům nebo nastavení soukromí mobilního zařízení.
Jelikož prostředky, kterými můžete odmítnout soubory cookie pomocí
ovládacích prvků webového prohlížeče, se liší v závislosti na prohlížeči z
prohlížeče, měli byste navštívit nabídku nápovědy prohlížeče pro více
informací. Pokud upravíte nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči,
vaše mobilní zařízení bude pokračovat v sběru dat, pokud nezměníte nastavení
ochrany osobních údajů zařízení a naopak.

Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout.
Pokud se rozhodnete nastavit ovládací prvky webového prohlížeče pro
odmítnutí souborů cookie, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli
váš přístup k některým funkcím a oblastem našeho webu může být omezen.

Navíc většina reklamních sítí nabízí způsob, jak se vyhnout cílené reklamě.

Některé funkce webu závisí na cookies. Uvědomte si, že pokud se rozhodnete
blokovat soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci tyto funkce přihlásit
ani používat, a předvolby, které jsou závislé na souborech cookie, mohou být
ztraceny.

Používáme dva typy souborů cookie: cookies relace (které jsou vymazány po
zavření prohlížeče nebo vypnutí zařízení) a trvalé soubory cookie (které
zůstávají i po zavření prohlížeče nebo vypnutí zařízení / aplikace a které
jsou aktivovány při každém návštěvě stránky). Soubory cookie relace
používají zašifrované údaje k jednoznačnému ověření totožnosti. Permanentní
soubory cookie neukládají čísla účtů ani hesla.

Používáme cookie první strany (soubory cookie, které jsme nastavili v
Rose Belle a slouží především k tomu, abychom umožnili základní funkcionalitu
na našich webových stránkách, včetně souborů cookie web analytics, které nám
pomohou pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky a jak můžeme
zlepšit jejich používání) (cookies nejsou nastaveny Rose Belle, ale našimi
vybranými partnery).

Kromě toho používáme také soubory cookie sociálních médií. Některé stránky
na našich stránkách vám umožňují „sdílet“ obsah prostřednictvím sociálních
médií, jako jsou Facebook a Twitter. Někdy vkládáme videa z webových
stránek, jako je YouTube. Tyto webové stránky si nastavují vlastní cookies,
na které nemáme žádný vliv. Chcete-li odmítnout soubory cookie, postupujte
podle pokynů na svých webových stránkách. Kromě toho mají tyto webové
stránky vlastní zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na
příslušných webových stránkách.

Google Analytics

Naše weby používají Google Analytics, internetovou analytickou službu
poskytovanou společností Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain
View, Kalifornie, 94043, USA („Google“). Google Analytics používá „soubory
cookie“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítači a používají
se k analýze používání stránek. Například cookies společnosti Google nám
umožňují říci, které stránky si uživatelé prohlížejí, které stránky jsou
nejoblíbenější, jakou denní dobu jsou naše stránky navštěvovány, zda
uživatelé již navštívili naše weby, odkud jsou přesměrováni uživatelé
webových stránek na naše stránky. a podobně. Údaje generované cookie o vašem
používání stránek budou předány společnosti Google a uloženy společností
Google na serverech ve Spojených státech.

Na webové stránce se používá nástroj anonymizace adres IP tak, aby adresy IP
byly zkráceny na území členských států Evropské unie a dalších členských
států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nekrácená adresa IP je
výjimečně přenášena na servery společnosti Google v USA a poté zkrácena.

Společnost Google využívá údaje jménem provozovatele webových stránek k
vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o
aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a pro další
služby týkající se činnosti internetových stránek a používání internetu.
Společnost Google může tyto informace zveřejnit třetím stranám za podmínek
stanovených zákonem nebo pro další zpracování jménem společnosti Google
třetími stranami.

Další informace o souborech cookie Google Analytics naleznete na stránkách
nápovědy Google a zásadách ochrany osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy

Centrum nápovědy Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage

Adresa IP, kterou váš prohlížeč přenese do služby Google Analytics, nebude
spojena s jinými údaji uloženými společností Google. Prostřednictvím
nastavení prohlížeče můžete blokovat cookies; což však může vést k problémům
s použitím některých funkcí webové stránky. Prostřednictvím doplňku
„Odhlášení ze služby Google Analytics“ můžete prostřednictvím svého
aktuálního odhlašování webového prohlížeče od nynějška používat službu
Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Další informace naleznete zde:
https://support.google.com/analytics/answer….

F. MINORS

Stránky a jejich obsah nejsou zaměřeny na nezletilé osoby (osoby mladší 18
let) a my nechceme prodávat žádné z našich produktů nebo služeb malým dětem.
Pokud nám neplnoletý poskytl osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo
opatrovníka, měl by rodič nebo opatrovník kontaktovat společnost
gdpr@rosebelle.cz odstranit informace.

G. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Používáme komerčně přiměřené bezpečnostní metody, které zabraňují
neoprávněnému přístupu na weby, udržují správnost dat a zajišťují správné
používání informací, které držíme.

Pro registrované uživatele webů mohou být některé vaše informace zobrazeny a
upravovány prostřednictvím vašeho účtu, který je chráněn heslem.
Doporučujeme, abyste nikomu své heslo nezveřejňovali. Naši zaměstnanci vás
nikdy nepožádají o heslo v nevyžádaném telefonním hovoru nebo nevyžádaném
e-mailu. Pokud sdílíte počítač s jinými uživateli, neměli byste si v tomto
sdíleném počítači uložit přihlašovací informace (např. Uživatelské jméno a
heslo). Nezapomeňte se odhlásit od svého účtu a zavřít okno prohlížeče po
dokončení relace.

Žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť nemůže být zaručen. V
důsledku toho, když se snažíme chránit informace, které pro vás uchováváme,
nemůžeme zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám předáváte, a
činíte tak na vlastní nebezpečí.

H. ZMĚNY TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Aktuálně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat v reakci na
měnící se právní, technické nebo obchodní změny. Když aktualizujeme naše
zásady ochrany osobních údajů, přijmeme vhodná opatření, abychom vás
informovali v souladu s významem změn, které učiníme. Získáme souhlas se
všemi významnými změnami zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují
platné zákony na ochranu dat.

Jakékoli změny těchto Zásad ochrany soukromí budou sděleny zveřejněním
změněných Zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách. Po zveřejnění
na stránkách budou okamžitě účinné nové zásady ochrany osobních údajů.
Můžete vidět, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy
aktualizováno, a to tak, že zaškrtnete datum „poslední aktualizované“
zobrazené v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

I. NÁVŠTĚVNÍCI Z EVROPSKÉ UNIE

Tato část Zásady ochrany osobních údajů se používá pouze v případě, že
používáte naše weby nebo služby, na něž se vztahují tato pravidla ochrany
osobních údajů, ze země, která je členským státem Evropské unie, a doplňuje
informace v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právní základ pro zpracování dat

Osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany
soukromí, jak je popsáno výše. Náš právní základ pro zpracování osobních
údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a konkrétním kontextu, v
němž je shromažďujeme. Obvykle však shromažďujeme a zpracováváme osobní
údaje o vás pouze tam, kde je: nezbytné pro plnění jakýchkoli smluv mezi
vámi a společností Rose Belle (Creative Consulting s.r.o)
(například poskytnutím služeb, které požadujete, a identifikovat a
autentizovat vás, abyste mohli stránky používat); nezbytné k dodržování
právních požadavků (například dodržování platných účetních pravidel a
povinné zveřejňování informací v oblasti vymáhání práva); nezbytné pro naše
oprávněné zájmy a nepřekonané vašimi právy; a / nebo na základě vašeho
souhlasu .

Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v závislosti na našich
oprávněných zájmech (nebo těch třetích stran), tento zájem bude zpravidla
spouštět naše stránky a služby, řídit náš vztah s vámi a komunikovat s vámi,
pokud je to nutné pro poskytování našich služeb pro vás a pro naše oprávněné
obchodní zájmy, například při reakci na vaše dotazy, při vylepšování našich
stránek a našich služeb, při provádění marketingu nebo za účelem zajištění
bezpečnosti našich stránek a služeb a při odhalování nebo předcházení
nezákonným činnostem, jako je podvod . Mohli bychom mít jiné oprávněné zájmy
a v případě potřeby vám v příslušné době vyjasnit, jaké jsou tyto oprávněné
zájmy.

Požádáme-li o poskytnutí osobních údajů, aby splnili zákonné požadavky nebo
s vámi uzavřeli smlouvu, učiníme to v příslušné době jasným a informuje Vás,
zda je vaše poskytování osobních údajů povinné či nikoliv (stejně jako
možných důsledků, pokud neposkytnete své osobní údaje). V některých
případech vám může být vyžadováno, abyste nám poskytli osobní údaje pro
zpracování, jak je popsáno výše, abychom mohli poskytnout vám všechny naše
služby a abyste mohli používat všechny funkce našich webů.

Vaše osobní údaje si ponecháme, dokud budeme pokračovat v legitimní obchodní
potřebě, například k tomu, abychom Vám poskytli služby nebo produkty, nebo
pokud je to požadováno nebo povoleno příslušnými zákony, jako jsou daňové a
účetní zákony. Pokud nemáme žádnou legitimní firmu, která zpracovává vaše
osobní údaje, budeme ji buď smazat, anonymizovat, nebo pokud to není možné
(například proto, že vaše osobní data byla uložena v zálohách), budeme
bezpečně ukládat Osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování
až do vymazání.

Mezinárodní přenos osobních údajů

Naše podnikání může vyžadovat převedení vašich osobních údajů do zemí mimo
Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), včetně zemí, které nemusí
poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domácí země, jako jsou
Spojené státy a Čína. Přijmeme patřičné kroky, abychom zajistili, že
příjemci vašich osobních údajů jsou vázáni povinnostmi důvěrnosti a zavádíme
vhodná opatření, která zajistí, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v
souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, jako jsou standardní
smluvní doložky. Kopii těchto ustanovení lze získat kontaktováním
společnosti gdpr@rosebelle.cz.

Vaše práva

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru, máte následující
práva na ochranu osobních údajů, které můžete kdykoli uplatnit, a to
kontaktováním nás s použitím kontaktních údajů uvedených v části J. JAK SE
ZKONTAKTUJETE S NÁMI :
* Právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo vyžádání vymazání vašich
osobních údajů.
* Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou
založeny na našich oprávněných zájmech, a zvlášť právo vznést námitky proti
přímému marketingu.
* Právo na to, abychom v některých situacích požádali o omezení zpracování
vašich osobních údajů nebo žádost o přenositelnost vašich osobních údajů.
* Právo na zrušení marketingové komunikace, které vám kdykoli zašleme. Toto
právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odhlásit“ v
marketingových e-mailech, které vám pošleme. Chcete-li se odhlásit od jiných
forem marketingu (např. Poštovního marketingu nebo telemarketingu),
kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části JAK
NĚKTERÉ KONTAKTUJTE .
* Pokud jsme shromažďovali a zpracovávali své osobní údaje s vaším
souhlasem, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odstoupení od vašeho
souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před
stažením, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních informací
vedených na základě zákonných důvodů zpracování než je souhlas.
* Právo podat stížnost orgánu ochrany údajů ohledně našeho shromažďování a
používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu
pro ochranu údajů.

Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme od osob, které chtějí uplatnit
práva na ochranu údajů v souladu s platnými zákony na ochranu dat.

Pokud jste si vědomi změn nebo nepřesností vašich informací, měli byste nás
informovat o takových změnách, aby naše záznamy mohly být aktualizovány nebo
opraveny.

J. JAK SE ZKONTAKTUJETE S NÁMI

Máte-li jakékoli dotazy, dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních
údajů a těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na
adrese gdpr@rosebelle.cz

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory s malým množství odeslaných dat z naší webové stránky na Váš webový prohlížeč a jsou loženy na harddisku Vašeho počítače. Cookies nemohou provedeny jako části kódů pomocí Vašeho webového prohlížeče, či přijímat viry, ale chovají se více jako logy (t.j. nahrávají uživatelskou aktivitu a pamatují si užitečné informace) a mohou se aktualizovat kdykoliv, kdy navštívíte náš web.

 

Proč jsou cookies užitečné?

Cookies nám pomáhají vylepšit výkonnost webové stránky, uživatelský komfort návštěvníků, stejně jako nám pomáhají sledovat Vaše odkazy a vylepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

Zde je přehled funkcí našich cookies:

  • Ověření Vaší totožnosti a detekce, v jakém státu se nacházíte
  • Kontrola typu prohlížeče a zařízení
  • Sledování, z jaké stránky se klient připojil
  • Povolení třetím stranám, aby odpovídajícím způsobem přizpůsobili obsah
 

Typ cookies, které používáme

  • Analitické cookies: sbírají informace o minulých návštěvách, s cílem rozlišit, zda jde o první návštěvu naší webové stránky
  • Funkční cookies: sbírají informace o návštěvnících, jako stát, ve kterém se návštěvníci nacházejí
  • Relace cookies: dočasně ukládají přihlašovací informace a ukončují je poté, co je prohlížeč uzavřený
  • Třetí strany cookies: jsou nastavované ostatními společnostmi, kterým jsme povolili přístup

 

Szybka dostawa Rose Belle

Doprava

Podrobnosti o dodání našich produktů.

Ukaž detaily

Vrácení zboží

Jak postupovat při vracení zboží .

Ukaž detaily
Warunki dotyczące zwrotów towarów

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů nám neváhejte napsat. Náš zákaznický servis je bude řešit okamžitě.