Obchodní podmínky nákupu na e-shopu Rose Belle

Všeobecná ustanovení

 1. Internetový obchod Rose Belle působící na adrese https://www.rosebelle.cz, je IT prodejní platformou řízenou společností Creative Consulting Group s.r.o., se sídlem v v Praze (110 00), Revoluční 1082/8, korespondenční adresa: 460 01 Liberec, Papírová ul. 123/12, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městský soud v Praze pod číslem 178279 C, DIČ CZ29202752, IČO 29202752, základní kapitál 200 000 Kč, dále pouze „ROSE BELLE“.

Výrazy použité v tomto provozním řádu znamenají:

 • Internetový obchod – obchod působíce na adrese https://www.rosebelle.cz, v němž jeho uživatelé mohou prostřednictvím internetu provádět nákupy produktů nabízených společností ROSE BELLE;
 • Zákazník – fyzická osoba/subjekt vykonávající hospodářskou činnost, právnická osoba nebo organizační jednotka nemající právní subjektivitu a mající právní způsobilost, která se podle zásad definovaných v tomto provozním řádu registruje nebo se zaregistrovala v internetovém obchodě;
 • Spotřebitel – zákazník, který je fyzickou osobou, využívají internetový obchod za účelem přímo nesouvisejícím s jeho hospodářskou činností nebo profesí, který se podle zásad definovaných v tomto provozním řádu registruje, nebo se zaregistroval v internetovém obchodě;
 • Pracovní dny – všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou dní pracovního volna;
 • Čas realizace objednávky – čas, v němž ROSE BELLE zkompletuje objednávku a předá ji k odeslání prostřednictvím pošty nebo kurýra na adresu uvedenou zákazníkem;
 • Databáze internetového obchodu – databáze obsahující data týkající se provedených transakcí a zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě. V databázi jsou uložena rovněž data týkající se zákazníků využívajících internetový obchod sloužící k realizaci jejich objednávek;
 • Košík – součást internetového obchodu, s jehož pomocí zákazník specifikuje podrobnosti objednávky, jako jsou např. počet produktů, doručovací adresa, fakturační údaje, způsob dodání, platební způsob, apod.;
 • Produktová strana – strana v internetovém obchodě, na níž jsou uváděny informace o produktu;
 • Aktivování linku – stlačení a uvolnění levého tlačítka myši po přesunutí kurzoru myši na stanovený objekt na internetové straně nebo v obsahu e-mailové zprávy.

    Registrace a přihlášení

 1. Každý zákazník se pro nakupování v internetovém obchodě může registrovat.
 2. Pro provedení registrace je třeba na internetové straně https://www.rosebelle.cz vybrat záložku „Registrovat“, a následně vyplnit registrační formulář s následujícími údaji: jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo.
 3. Podmínkou registrace je seznámení se s tímto provozním řádem a jeho schválení.
 4. Po vyplnění registračního formuláře je třeba kliknout na link „Registrovat“.
 5. Po provedení činnosti, o níž se hovoří v odst. 4, zašle ROSE BELLE na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři zprávu obsahující link. Po aktivování tohoto linku bude registrace potvrzena a ukončen registrační postup.
 6. Po provedení registrace se může zákazník přihlásit do internetového obchodu pomocí e-mailové adresy jako loginu a hesla, uvedených při registraci.
 7. Po přihlášení se může zákazník v záložce „Moje údaje“ doplnit své údaje: adresu, korespondenční adresu, a rovněž volitelně datum narození a telefonní číslo.
 8. Podání kontaktních údajích je nutné pro realizaci objednávek podávaných zákazníkem v internetovém obchodě.
 9. V záložce „Moje údaje“ může zákazník měnit své údaje a rovněž změnit heslo.
 10. Pro odstranění účtu zákazníka z internetového obchodu https://www.rosebelle.cz, je třeba poslat elektronickou zprávu na adresu: sklep@rosebelle.eu se žádostí o odstranění účtu včetně uvedení adresy elektronické pošty aktuálně zaregistrovaného účtu v internetovém obchodě https://www.rosebelle.cz.

3 Objednávka zboží

 1. Zákazník může zboží objednávat 24 (dvacet čtyři) hodin denně prostřednictvím internetové strany https://www.rosebelle.cz. Zákazník zboží objedná tak, že na produktové straně označí produkt, o který má zájem, kliknutím na link „Přidat do košíku“, a následně v Košíku označí způsob převzetí a platby za objednávku.
 2. V objednávce (v Košíku), zákazník uvede:

– počet kusů,

– adresu, na kterou má být zboží doručeno,

– způsob dodání,

– způsob platby.

 1. Postup podávání objednávky končí v okamžiku, kdy zákazník klikne na link „Poslat objednávku a zaplatit“. Kliknutí na link znamená podání objednávky a podání nabídky na uzavření kupně-prodejní smlouvy se společností ROSE BELLE na zboží, které je předmětem objednávky.
 2. Na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zašle ROSE BELLE zprávu potvrzující převzetí objednávky k realizaci.
 3. Zákazník může za zakoupené zboží zaplatit při převzetí objednaného zboží.
 4. Zboží a služby nabízené v internetovém obchodě neznamenají nabídku k uzavření smlouvy, pouze pozvání k podávání nabídek, závazné po dobu 30 dní ode dne podání objednávky zákazníkem. Pokud ROSE BELLE nezašle v tomto termínu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem potvrzení o zaslání produktu, nabídka zaniká; v opačném případě okamžikem, kdy zákazník obdrží potvrzení o zaslání produktu, bude uzavřena prodejní smlouva. Potvrzení o zaslání produktu je považováno za prohlášení o převzetí nabídky společností ROSE BELLE.
 5. ROSE BELLE může uživatele informovat na e-mailovou adresu, kterou při registraci uvedl, že v daném okamžiku s ohledem na delší termín čekání na jednotlivé produkty je převzetí objednávky možné pouze v části, a požádat uživatele, aby rozhodl, zda (a) ruší svou objednávku v plném rozsahu, (b) trvá na objednávce v realizovatelné části a vzdává se zbývající části, (c) trvá na objednávce v plném rozsahu a souhlasí s prodloužením platnosti své nabídky o dobu uvedenou v oznámení.
 6. Obsah nabídky, a po jejím převzetí obsah smlouvy, je společností ROSE BELLE uložen a zaslán uživateli e-mailem v potvrzení, o němž se hovoří v odst. 4, a v potvrzení o zaslání produktu, o němž se hovoří v odst. 6.
 7. Prodejní smlouva vstoupí v platnost s cenou, která platila v okamžiku podání objednávky nebo, v příslušném rozsahu, když uživatel změnil nabídku, která byla následně společností ROSE BELLE převzata. Ve zbývajících případech může společnost ROSE BELLE neomezeně měnit cenu, což nemá vliv na obsah už uzavřených prodejních smluv. Ceny obsahují všechny daně a jsou uváděny v polských zlotých. K nim je třeba připočítat dodací náklady podle § 5, které se zákazník zavazuje zaplatit dodavateli, tj. Polské poště nebo kurýrní firmě.
 8. ROSE BELLE může zákazníkovi oznámit, že nepřijme podanou objednávku (podanou nabídku), a to zejména v případě, když zákazník neobdrží potvrzení, o němž se hovoří v odst. 6, nebo při elektronické platbě (ComGate) – v případě odmítnutí autorizačního centra zablokování příslušné částky na účtu uživatele z důvodu podané objednávky. ROSE BELLE však není povinná takové informace předávat.

Ceny zboží

 1. Internetový obchod uvede informace o své nabídce na straně https://www.rosebelle.cz a nabízí zboží nacházející se v databázi internetového obchodu prostřednictvím internetu.
 2. Ceny na straně internetového obchodu uváděné u nabízeného produktu na produktové straně:

– obsahují DPH a jsou uváděny v českých korunách,

– neobsahují informace o dopravních nákladech.

 1. Závaznou a definitivní cenou produktu je jeho cena uvedená na produktové straně v okamžiku, kdy zákazník podává objednávku.
 2. Informace týkající se celkové ceny zakázky, zahrnující rovněž náklady na dopravu, je zobrazena na straně https://www.rosebelle.cz poté, co zákazník zvolí formy doručení zásilky a způsob platby (viz § 5).
 3. ROSE BELLE si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny zboží z nabídky a pořádat a odvolávat různé akce na podporu prodeje a výprodej. Právo, o němž se hovoří v předcházející větě, nemá vliv na objednávku podanou před datem nabytí platnosti změny ceny ani podmínek propagačních akcí nebo výprodeje, a budou realizovány podle dosavadních zásad.

Způsoby platby a doručení

 1. Za objednané produkty lze platit:
 2. a) v hotovosti – při dodání zásilky „na dobírku“,
  b) pomocí systému ComGate,

  1. uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  2. uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby,
  3. kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

             ComGate Payments, a.s.
             Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
             E-mail: platby-podpora@comgate.cz
             Tel:  +420 228 224 267

  c) běžným bankovním převodem na bankovní účet:

922977002/5500
Creative Consulting Group, s.r.o.

Revoluční 1082/8
110 00 Praha – Nové Město

 1. Pokud si zákazník vybral způsob platby popsaný v § 5, odst. 1a a odmítl zásilku převzít, je povinen uhradit náklady za doručení zásilky, jakož i náklady spojené s vrácením zásilky společnosti ROSE BELLE.
  3. ROSE BELLE umožní provádění elektrotechnických plateb za objednané produkty pomocí systému:
 2. a) společnosti ComGate,
 3. Pokud nebyla na bankovní účet společnosti ROSE BELLE částka připsána do 7 pracovních dní ode dne schválení objednávky, bude smlouva uzavřená mezi zákazníkem a ROSE BELLE považována za neplatnou.
  5. Objednané zboží je doručováno prostřednictvím:
 4. a) spediční firmy,
 5. Aktuální ceník doručovací služby je dostupný v internetovém obchodě na adrese https://www.rosebelle.cz.
  7. Objednané zboží je doručováno výhradně na území Polské republiky.

Realizace objednávek

 1. Zrealizovanou objednávkou je třeba rozumět doručení objednaných produktů zákazníkovi.
 2. Podmínkou pro zahájení procesu realizace objednávky je její potvrzení společností ROSE BELLE na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou na objednávce.
 3. Objednávky budou realizovány okamžitě po jejich podání, nejpozději do 10 pracovních dní od provedení platby, přičemž při vybrání možnosti „na dobírku“ do 10 pracovních dní od schválení objednávky společností ROSE BELLE.
 4. Pokud ROSE BELLE nemůže objednávku zrealizovat z důvodu nedostupnosti objednaného produktu, okamžitě ale nejpozději so třiceti dní ode dne, kdy zákazník podá objednávku, o této skutečnosti zákazníka informuje a pokud obdržela platbu, vrátí celou částku obdrženou od zákazníka.
 5. Na e-mailovou adresu uvedenou při registraci zašle ROSE BELLE zprávu potvrzující vyslání produktů včetně podacího čísla zásilky.

Podmínky pro podání reklamace (nahlášení rozporu mezi dodaným zbožím a smlouvou)

 1. Reklamace je třeba podávat na adresu: Creative Consulting Group s.r.o., Londýnská 52, 460 01 Liberec
 2. Při podání reklamace je třeba doručit reklamovaný produkt včetně nákupního dokladu a vyplněného reklamačního formuláře, který je dostupný na adrese: https://www.rosebelle.cz.
 3. ROSE BELLE projedná reklamaci do 14. (čtrnáct) dní ode dne podání/doručení reklamace v sídle firmy.
 4. Pokud je reklamace posouzena ve prospěch zákazníka, vymění ROSE BELLE reklamované zboží za nové, rovnocenné, nebo pokud není zboží opravitelné, tak vrátí ekvivalent zakoupeného zboží.
 5. V případě uznané reklamace, bude zákazníkovi proplacené dopravné ve výši nejnižších možných nákladů, které jsou k dispozici u dopravců. Zákazník má dle spotřebitelského zákona využít co nejméně nákladnou přepravu, v opačném případě mu bude vyplacen pouze rozdíl hodnoty přepravy – to však musí zákazník uplatnit.

Právo odstoupit od smlouvy / Vrácení produktů

 1. Podle zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z. č. 22/2014, ust. 827 s pozdějšími změnami) může spotřebitel do 14 dní ode dne převzetí zásilky odstoupit od nákupu (odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení příčiny) zboží zakoupeného v internetovém obchodě.
 2. Pro využití svého práva, o němž se hovoří v odst. 1, je spotřebitel povinen vyhotovit příslušné písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy a zaslat ho společnosti Creative Consulting Group s.r.o., na adresu Londýnská 51, 460 01 Liberec. Vzor takového prohlášení je dostupný v internetovém obchodě na adrese: https://rosebelle.cz/_files/oo.pdf.  Pro zachování 14 denního termínu, o němž se hovoří v odst. 1, stačí odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy v tomto termínu.
 3. Vracené zboží musejí být kompletní. Zboží musí být vráceno v původním stavu, pokud změna nebyla nutná v mezích běžného užívání, tzn., že spotřebitel musí se zbožím nakládat s ohledem na jeho eventuální pozdější vrácení. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění charakteru, vlastností a fungování zboží.
 4. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se nevztahuje na případy: a) kdy je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín spotřeby;
  b) kdy je předmětem plnění zboží dodané v zapečetěném obale, které po otevření obalu nelze obrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud obal byl otevřený po doručení;
  c) kdy jsou předmětem plnění věci, které po doručení s ohledem na svou povahu budou neoddělitelně spojené s jinými věcmi;
  d) kdy je předmětem plnění věc neprefabrikovaná, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 5. Obchod vrátí částku za vrácené zboží do 14. (čtrnácti) dnů podle níže uvedených zásad.
 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží do obchodu.
 7. Za předpokladu příslušných ustanovení zákona o právech spotřebitele a v případě vzniku okolností zavazujících obchod k vrácení částek zaplacených zákazníkem obchodu, dojde k tomuto vrácení nejpozději do 14 pracovních dní.
 8. Pokud zákazník za zboží platil platební kartou nebo elektronickým převodem, je částka vrácena na platební kartu nebo na bankovní účet, z něhož byla platba provedena (vrácení platby prostřednictvím stejného způsobu platby). Při platbě tradičním převodem, platbě při převzetí, nebo pokud z příčin nezávislých na obchodě nelze identifikovat bankovní účet, z něhož byla platba provedena, (vrácení platby prostřednictvím stejného způsobu platby není možné), bude částka vrácena na účet zákazníka v obchodě, o čemž bude zákazník informován e-mailem, a následně bude se souhlasem zákazníka a výhradně na základě jeho pokynu převedena na jeho bankovní účet. Pokyn je obchodu předán prostřednictvím kontaktního formuláře na stranách podpory po přihlášení se do účtu zákazníka nebo při odstoupení od smlouvy prostřednictvím vyplnění formuláře, o němž se hovoří v odst. 2 v části zahrnující číslo bankovního účtu. Obchod si vyhrazuje právo ověřit totožnost zákazníka podávajícího pokyn k vrácení částky, pokud má pochybnosti o jeho totožnosti.
 9. Obchod nezodpovídá za nevrácení částky nebo za zpoždění, pokud k němu došlo z důvodu chybných osobních údajů předaných zákazníkem (jméno, příjmení, adresa) nebo chybného čísla účtu.

Bezdůvodné nevyzvednutí zásilky

 1. V případě, že zákazník nepřevezme objednané zboží u dopravce, je povinen uhradit firmě Creative Consulting Group, s.r.o. (Rose Belle)vzniklou škodu (náklady na přepravu a doběrečné). Na tomto základě bude vystavena smluvní pokuta ve výši ceny dopravy a doběrečného. 
 2. Nepřevzetím zásilky u dopravce dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník paragrafu §2118 a §2913 tímto počinem dochází ze strany zákazníka k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího viz:
  • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy.
  • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.
  • Kupující odesláním objednávky uzavírá kupní smlouvu, která je závazná nejen pro prodávajícího, ale také pro kupujícího.
  • Prodávající se zavazuje zboží dodat, a kupující (koncový zákazník) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. Prodejce svou povinnost splní okamžikem předání zásilky k poštovní přepravě či na místo osobního odběru.
  • O odeslání balíčku je kupující informován, obdrží informace od přepravce (uvede-li své telefonní číslo a email při uzavírání kupní smlouvy). V případě potřeby může kupující kontaktovat nás či dopravce a dohodnout se na změně termínu doručení nebo prodloužit dobu uložení zásilky na výdejním místě.
  • Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku.

Osobní údaje

 1. Registrací v internetovém obchodě zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů spojených s realizací objednávek prováděných v internetovém obchodě.
 2. Osobní údaje jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (úplné znění Sb. z. č. 101/2002, ust. 926, s pozdějšími změnami) způsobem znemožňujícím přístup třetích osob k těmto údajům.
 3. Podle výše uvedeného zákona mají zákazníci právo nahlížet do svých osobních údajů, opravovat je a žádost jejich odstranění.
 4. ROSE BELLE je administrátorem osobních údajů.
 5. Registrací v internetovém obchodě zákazník souhlasí se správou svých osobních údajů společností ROSE BELLE, o níž se hovoří v odst. 4. Tento souhlas je dobrovolný ale nutný pro provedení registrace a realizaci objednávky.

Závěrečná ustanovení

 1. Administrátor si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb zablokováním účtu uživatele, jehož úmyslné jednání budou poškozovat internetový obchod, ROSE BELLE nebo ostatní zákazníky, a který porušuje kterékoliv z ustanovení tohoto provozního řádu. Obnovení poskytování služeb odblokováním účtu uživatele záleží na rozhodnutí administrátora. Ukončení poskytování služeb nemá vliv na plnění smluv, které uzavřela společnost ROSE BELLE se zákazníkem, jehož účet uživatele byl zablokován.
 2. ROSE BELLE v maximálním rozsahu povoleném zákonem nezodpovídá za poruchy, včetně přestávek, při fungování internetového obchodu https://www.rosebelle.cz, které jsou způsobeny vyšší mocí, nepovoleným jednáním třetích osob nebo nekompatibilitou internetového obchodu https://www.rosebelle.cz s technickou infrastrukturou zákazníka.
 3. Na případy neupravené tímto provozním řádem se vztahují ustanovení všeobecně platných zákonů, zvláště občanského zákoníku, a ustanovení zákona o specifických podmínkách spotřebitelského prodeje a změně občanského zákoníku (Sb. z. č. 141/2002, ust. 1176) a zákona o spotřebitelských právech ze dne 30. května 2014 (Sb. z. z roku 2014, ust. 827, s pozdějšími změnami).
 4. Všechny názvy zboží nabízeného k prodeji společností ROSE BELLE v internetovém obchodě jsou používány pro identifikační účely a mohou být chráněny a vyhrazeny na základě ustanovení zákona o průmyslovém vlastnictví (Sb. z. č. 119/2003, ust. 1117).
 5. Při změně provozního řádu budou objednávky podané před datem zavedení změn do tohoto provozního řádu realizovány na základě zásad platných před zavedením změn.
 6. Tento provozní řád platí ode dne 03. 07. 2017.
 7. Tento provozní řád je dostupný v sídle společnosti ROSE BELLE a rovněž na adrese https://rosebelle.cz/provozni-rad/
 8. Pravidla stanovená zákonem pro spotřebitele neplatí pro zákazníky nakupující na IČO
 9. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínky.
Szybka dostawa Rose Belle

Doprava

Podrobnosti dodání našich produktů

Ukaž detaily

Vrácení zboží

Jak postupovat při vracení zboží .

Ukaž detaily
Warunki dotyczące zwrotów towarów

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů nám neváhejte napsat. Náš zákaznický servis je bude řešit okamžitě.